BEZPIECZEńSTWO

Quickcert stosuje niżej wymienione najnowsze zabezpieczenia i protokoły.

Diagram of the security systems in place when using QuickCert

Korzystanie z systemu niespełniającego tych minimalnych standardów, określonych przez wytyczne nt. RSS Brytyjskiej Izby Handlowej (BCC) może prowadzić do braku bezpieczeństwa danych – z ewentualnymi wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa prosimy zwrócić się do Londyńskiej Izby Handlowej (London Chamber of Commerce).

© 2014  Blair Consular Services  Wszystkie prawa zastrzeżone

Web Design  31point4