LEGALISERING PÅ AMBASSAD

Själva kärntjänsterna bakom den webbaserade certifieringslösningen QuickCert tillhandahålls av Blair Consular Services Ltd – Europas äldsta och största leverantör av exportdokumentation. Om dina dokument måste ha kompletterande stämplar, exempelvis av en utländsk ambassad, tar Blair hand om även dessa delar av legaliseringsprocessen och ser dessutom vid behov till att dokumenten skickas vidare till varumottagaren.

Vi erbjuder också apostille-legalisering genom utrikesdepartementet, notariestämpling, tekniska översättningar plus en rad andra viktiga exporttjänster.

z

© 2014  Blair Consular Services  All Rights Reserved

Web Design  31point4