SÄKERHET

QuickCert använder de senaste säkerhetsfunktionerna och -protokollen enligt nedan.

Diagram of the security systems in place when using QuickCert

Om det system du använder dig av inte uppfyller de minimikrav som anges i RSS-riktlinjerna som tagits fram av de brittiska handelskamrarna (BCC) kan dina data sakna fullgott skydd. Kontakta Londons handelskammare om du har några frågor om säkerheten.

z

© 2014  Blair Consular Services  All Rights Reserved

Web Design  31point4