Kontroll

Du kan kontrollera ett dokument på två sätt.

Har det aktuella dokumentet en QR-kod?   Klicka här för att se ett exempel.

x QR Barcode validation


First, contact info@quickcert.co.uk and we will send you the forms you need in order to register with the Chamber of Commerce
Skanna in certifikatets QR-kod QR Barcode validation
Once completed and signed, email or fax your completed registration form to the email address or fax number on the form.

Logga in på


www.certificateoforigin.com


Och skriv in certifikatets nummer för att visa de uppgifter som ligger till grund för ansökan.
z

© 2014  Blair Consular Services  All Rights Reserved

Web Design  31point4