O NÁS

Spoločnosť Blair Consular Services Ltd. je najstarší a najväčší poskytovateľ konzulárnych služieb v Európe. Má 3 pobočky v Spojenom kráľovstve a novú pobočku otvorenú vo Washingtone v USA. Okrem toho zabezpečuje niektorým spoločnostiam množstvo služieb aj na „vnútropodnikovej“ báze.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1967 a v súčasnosti sa špecializuje na poskytovanie jedinečných riešení vývoznej dokumentácie pre širokú škálu domácich aj medzinárodných zákazníkov.

Naša činnosť bola spočiatku zameraná na poskytovanie efektívnych služieb úradného overovania a osvedčovania komerčných prepravných dokumentov pre letecké špeditérske spoločnosti na londýnskom letisku Heathrow.

V súčasnosti zamestnávame viac než 65 ľudí a v Spojenom kráľovstve disponujeme vlastným vozovým parkom pozostávajúcim z 15 kuriérskych vozidiel. Sme lídrom na európskom trhu, ktorý zákazníkom na celom svete poskytuje špecializované služby týkajúce sa vývozu.

Pracujeme v partnerstve s Londýnskou obchodnou a priemyselnou komorou (London Chamber of Commerce), ktorá okrem iného zabezpečuje aj naše interné oddelenie osvedčovania dokumentov na našom ústredí v Londýne, a ponúkame služby spracovávania kompletnej vývoznej dokumentácie potrebnej na komerčné aj právne účely. To zahŕňa vyplňovanie osvedčení o pôvode EÚ a arabských krajín pre výrobcov a špeditérske spoločnosti, spracovávanie zdravotných osvedčení/osvedčení o voľnom predaji pre farmaceutické spoločnosti, vypracovávanie korporačnej právnej dokumentácie pre právne oddelenia spoločností a pre účely duševného vlastníctva a získavanie víz a cestovných pasov pre obchodných cestujúcich. Používame vlastných kuriérov, ktorí poskytujú rozsiahle služby vyzdvihovania a doručovania dokumentov pre veľvyslanectvá, obchodné a priemyselné komory, banky a iné organizácie v rámci celého Spojeného kráľovstva. Okrem toho máme zriadenú vlastnú kuriérsku spoločnosť Inter-Company Despatch, ktorá pôsobí z našej pobočky v Londýne, čo nám umožňuje doručovať dokumentáciu a cestovné pasy aj na zahraničné adresy a bez toho, aby to trvalo príliš dlho.

Ponúkame ozajstnú globálnu službu. Ako overovacie a osvedčovacie centrum na to využívame naše ústredie v Londýne. V súčasnosti túto našu službu využíva veľké množstvo zákazníkov z celej Európy, ktorí sa na nás obracajú preto, lebo miestne postupy v ich krajinách sú problematické, pomalé alebo príliš drahé.

Naša najnovšia a najobľúbenejšia webová služba je pre vás k dispozícii práve tu. QuickCert je jedinečná služba elektronického vydávania dokumentácie, ktorá umožňuje vytvárať, odosielať a prijímať overené, oprávnené a osvedčené vývozné dokumenty v priebehu niekoľkých hodín, či dokonca niekoľkých minút.

© 2014  Blair Consular Services  Všetky práva vyhradené.

Dizajn webovej stránky:  31point4