ÚRADNÉ OVEROVANIE VEĽVYSLANECTVAMI

Hoci je služba QuickCert určená predovšetkým na osvedčovanie dokumentov cez web, jej chrbticou je spoločnosť Blair Consular Services Ltd. – najstarší a najväčší poskytovateľ vývoznej dokumentácie v Európe. To znamená, že ak váš dokument bude potrebovať nejakú ďalšiu pečiatku, napríklad od nejakého zahraničného veľvyslanectva, spoločnosť Blair Consular Services Ltd. môže podniknúť kroky potrebné na dokončenie daného procesu úradného overovania a v prípade potreby môže zabezpečiť aj odoslanie daného dokumentu príjemcovi tovaru.

Okrem toho ponúkame aj zabezpečovanie apostilov prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí, overovanie notárom, technické preklady a množstvo iných kľúčových služieb súvisiacich s vývozom.

© 2014  Blair Consular Services  Všetky práva vyhradené.

Dizajn webovej stránky:  31point4