ELEKTRONICKÁ DOKUMENTÁCIA – O SLUŽBE QUICKCERT

Službu QuickCert sme predstavili v roku 2004 ako nákladovo efektívne riešenie osvedčovania dokumentov cez web určené pre vývozcov. V tom čase sa celý daný proces krútil hlavne okolo fyzickej dokumentácie a pečiatok.

My sme však našim zákazníkom umožnili pripravovať a tlačiť ich vlastné osvedčené vývozné dokumenty, vďaka čomu čoskoro pocítili úsporu času a nákladov. Táto služba sa preto stala pre mnohých vývozcov a mnohé špeditérske spoločnosti neoceniteľným nástrojom, ako aj určitým vzorom pre iné podradnejšie služby a systémy podobného druhu.

Prístup k tejto službe je zabezpečený a možný z vlastného stolového počítača, prenosného počítača, tabletu či mobilného telefónu a dokončené a riadne osvedčené dokumenty si môžu zákazníci pohodlne tlačiť vo vlastnej kancelárii alebo prostredníctvom nejakej tretej strany, ktorej na to dajú oprávnenie.

Ak budete využívať našu službu, nebudete sa musieť rozhodovať o tom, ktorú obchodnú a priemyselnú komoru používať alebo do ktorej obchodnej a priemyselnej komory sa zaregistrovať. Máme totiž zavedený systém, ktorý zabezpečí to, že vaše dokumenty budú zakaždým spracované tým istým zabezpečeným systémom. Náš systém je naozaj niečo ako „všetko pod jednou strechou“ – vaše dokumenty ES osvedčí Londýnska obchodná a priemyselná komora (London Chamber of Commerce), a keď to bude potrebné, náš personál ich môže vytlačiť a zabezpečiť ich úradné overenie na veľvyslanectve danej krajiny v Londýne. Tomu sa povie maximálna efektívnosť.

Zabezpečujeme aj osvedčovanie arabských dokumentov, na čo používame oficiálny formulár osvedčenia o pôvode A.B.C.C. Skontaktujte sa s našou spoločnosťou, ak budete chcieť zistiť to, či vaša spoločnosť môže využívať túto službu. Ak áno, o príslušné dokumenty budete môcť žiadať cez web rovnakým spôsobom, ako sa žiada o osvedčenie o pôvode ES. Rozdiel je len v tom, že najprv zabezpečíme elektronický odtlačok pečiatky miestnej obchodnej a priemyselnej komory v Londýne a až potom elektronický odtlačok pečiatky arabskej obchodnej a priemyselnej komory. Vo všeobecnosti, 99 % arabských dokumentov sa stále pečiatkuje manuálne bez ohľadu na to, či už na nich je elektronický odtlačok pečiatky miestnej obchodnej a priemyselnej komory alebo nie. Ale VŠETKY arabské dokumenty spracovávané systémom QuickCert spoločnosti Blair Consular Services Ltd. dostávajú elektronicky odtlačok pečiatky Arabskej obchodnej a priemyselnej komory (Arab Chamber of Commerce), čo predstavuje úsporu času minimálne 24 hodín.

V Spojenom kráľovstve a v Európe ponúkame aj bezplatné webové aj osobné inštruktáže. Skontaktujte sa s nami, ak budete chcieť získať o tom viac informácií.

© 2014  Blair Consular Services  Všetky práva vyhradené.

Dizajn webovej stránky:  31point4