ZABEZPEČENIE

QuickCert využíva tieto najnovšie zabezpečovacie prvky a protokoly.

QuickCert využíva tieto najnovšie zabezpečovacie prvky a protokoly

Ak používate nejaký systém, ktorý nepodporuje tieto štandardy, ktoré Britská obchodná a priemyselná komora (British Chambers Of Commerce) považuje za minimálne, vaše dáta nemusia byť zabezpečené. Ak budete mať ohľadom zabezpečenia nejaké obavy, obráťte sa na Londýnsku obchodnú a priemyselnú komoru (London Chamber of Commerce).

© 2014  Blair Consular Services  Všetky práva vyhradené.

Dizajn webovej stránky:  31point4